Skogen er et samarbeid mellom Eigersund kommune og Egersund Skog og Treplantningsselskap som sammen med de lokale partiene påser at skogen vokser når vi får fin-fint besøk. Slagsvold Vedum tok spaden som om det var den naturligste ting og fikk sitt tre plantet dypt og sikkert. Et kaldt og dårlig vær fikk ikke ødelagt en god og hyggelig stemning oppe i skogen.

Foruten ordfører Odd Stangeland som ønsket ministeren velkommen var også Senterpartiet godt representert. Det er nå 25 år siden første treet ble plantet her og dette er en fin tradisjon som kommer til å bli stående i flere generasjoner framover.

Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet har vært Norges finansminister siden oktober 2021. Vedum er opprinnelig gårdbruker fra Stange i Innlandet og har vært leder i Senterpartiet siden 2014. Slagsvold Vedum er innvalgt på Stortinget fra Hedmark valgdistrikt og var landbruks- og matminister fra 2012 til 2013.

Ordfører Stangeland sammen med finansministeren

Finansministeren og representanter for Egersund Skog og Treplantningsselskap

Finansministeren fikk jobben gjort grundig

Senterpartiet sammen med skogplantingsselskapet og ordfører