I forbindelse med oppgradering av Torget er det satt opp pullerter som stenger for innkjøring på torget, samtidig som de fungerer som en sikkerhetsbarriere ved arrangement hvor det er store folkesamlinger. 

Hvem har adgang?

Det er dermed innført adgangsbegrensning på Torget med hev/senk pullerter, der følgende nå kan få tilgang:

  • Nødetater gis tilgang
  • Faste torghandlere gis tilgang
  • Leie av plass til salg og informasjon henvises til søknadsportal og vil gis tilgang i det tidsrom de oppgir i søknad.

Kontakt

Dersom det er behov for tilgang ut over dette ber vi om at det tas kontakt med Eigersund kommune ved Veiledningstorget på telefon 51 46 80 00 eller epost veiledningstorg@eigersund.kommune.no. Er det kritisk eller haster kan driftsleder Vei og utemiljø Anne Torill Helland kontaktes på mobil 958 44 630.

Vareleveranser

For vareleveranser til Torget henvises til avsatt plass ved Gamle Posten. Her skal det merkes opp og skiltes egen parkering.