Hva: Åpen dag på Egersund brannstasjon
Hvor: Egersund brannstasjon på Langholmen
Når: Lørdag 21. september 11:00 - 13:00

Hvorfor «Åpen brannstasjon» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner:

  • Hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig
  • Kun 1 av 8 barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme
  • 1 av 4 har avtalt møteplass

Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Otto Leidland, Leder forebyggende avdeling Eigersund Brann og Redning.

Åpen brannstasjon

I vårt distrikt er det Eigersund Brann og Redning, Røde Kors, Politiet, Ambulansen og DLE som står for gjennomføringen av arrangementet.

Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Otto Leidland.

Tegnekonkurranse

I år arrangerer vi også en spennende tegnekonkuranse for ny brannstasjon, der alle barn inviteres til å tegne sitt eget forslag for hvordan stasjonen skal se ut.

Relaterte lenker

Brannvernuka