Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 4286 Ytstebrødveien, Lasteinveien - Skadberg

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen skal Rogaland fylkeskommune arrangere åpen kontordag den 28. September 2020 i Egersund arena fra 10:00 til 18:00.

Det blir mulighet til å stille spørsmål til planforslaget, drøfte innholdet og komme med innspill. Plankart, bestemmelser, og planbeskrivelse vil være tilgjengelig i lokalet og er lagt ut på nett her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til planleggingsleder Christoffer Brenne.