Tilgangen på vaksiner har gitt oss mange gleder og mange spennende utfordringer dette året.

Kommunens tilgang på vaksiner gjør at kommunen jobber systematisk med å fremskynde dato for 2. vaksinedose for mange av våre innbyggere som venter på denne. Vi flytter vaksinedatoer når vi får bekreftelser fra FHI på vaksineleveransene vi har i vente. Kommunen får bekreftelse på leveransene 10-12 dager før mottakelse så vi vet ikke mange uker om gangen men vi gjør det vi kan for at våre vaksinemottakere skal få beskjeden om flytting av avtale så snarlig som mulig.