Hva: Åpent folkemøte om bevaringsområdene i Egersund sentrum
Hvor: Kulturhuset i Egersund, stor sal
Når: Torsdag 3. November 2022, kl. 18:00-19:30

Kommunen ved avdeling samfunnsutvikling vil orientere om høringsutkastet og innspill som er kommet inn i høringsperioden. Formålet med folkemøtene er å informere om planarbeidet, få reaksjoner på allerede innsendte innspill og gi mulighet for å komme med egne innspill.

Vi får også besøk av Øyvind Malmin i Rogaland fylkeskommune som vil fortelle om tilskudd til restaurering av gamle hus

Høringsforslaget er fortsatt tilgjengelig på våre hjemmesider under reguleringsplaner og høringer. Alle som er interessert er velkomne på møtet.