Temaet er velferdsteknologi- hvordan kan teknologi være en støtte i hverdagen.

Det vil ikke være noe oppsatt program, men mulighet for å bli bedre kjent med hva som finnes av løsninger

Sted: Damsgårdsgaten 4a (ovenfor kirkekontoret)
Tid: 4. mai kl 12-15.

Dette vil være et tilbud 1. onsdag i måneden til alle som ønsker å komme innom og snakke om temaet.

Kontakt

Har dere spørsmål kan dere kontakte pensjonistforbundets lokallagsleder Anne Brit Adamsen på telefon 916 80 298 eller Rådgiver Sigrund Berge Midbrød på tlf 488 69 417