Hva: Åpent møte med lag og foreninger angående flykningesituasjonen
Hvor: Egersund kulturhus
Når: Mandag 4. april 2022 19:00

165 nye innbyggere – Sammen om en god velkomst

I løpet av 2022 skal 165 mennesker fra andre land bosette seg i Eigersund. Det jobbes godt i flere kommunale avdelinger for at våre nye medborgere skal få et trygt og godt nytt hjemsted.

Vi ønsker å invitere inn lag og foreninger til et felles møte for å gi informasjon om arbeidet som pågår, og for å koble på de gode kreftene som hver organisasjon besitter.

Dersom det er noen som ønsker å delta og "faller utenfor" begrepet lag og organisasjoner, ber vi om dere tar kontakt med oss. 

Ingen påmelding eller maks antall representanter fra hver forening. Velkommen!

Program

  • Velkommen (Jan Harald Forsmo, kommunalsjef kultur og oppvekst)
  • Innledning (Ordfører Odd Stangeland)
  • Status, flyktningesituasjonen (Ole Martin Mydland, fagansvarlig Flyktningetjenesten)
  • Flyktninger og psykisk helse (Åse Skåra Lie, kommunepsykolog)
  • Skolebarn fra andre land - Hva gjør vi? (Irmelin Seglem, miljøterapeut for flerspråklige)
  • Frivillighet (Nina Løvø, leder Frivilligsentralen)
  • Hva kan ditt lag og organisasjoner gjøre? (Kristin Fardal Hovland, kulturkonsulent)
  • Spørsmål og innspill
  • Oppsummering (Ordfører Odd Stangeland)

Kontakt

For mer info, ta kontakt med kulturkonsulent Kristin Fardal Hovland.

Relaterte lenker