Eigersund kommune retter en stor takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank og spillemiddelordningen ved Rogaland fylkeskommune for tildelte midler til parken. Det rettes også en stor takk til Bertelsen & Garpestad as som har hatt oppdraget med å anlegge parken.

Åpningsmarkering starter klokken 12:00 tirsdag den 15. mai.

  • Kort om klatreparken og lekeplass-satsningen i Eigersund kommune.
  • Tale og snorklipping ved ordfører og representant fra Sparebankstiftelsen SR-bank.
  • Det serveres boller og brus eller vann.

Åpningen er for alle og det sendt en spesiell invitasjon til kommunens barnehager.