Tidligere presentasjon med bilder av selve barnehagen

-Åpning-av-rundevoll-barnehage-L1001278.jpg

-Åpning-av-rundevoll-barnehage-L1001286.jpg

-Åpning-av-rundevoll-barnehage-L1001395.jpg

-Åpning-av-rundevoll-barnehage-L1001322.jpg

-Åpning-av-rundevoll-barnehage-L1001328.jpg

-Åpning-av-rundevoll-barnehage-L1001332.jpg

-Åpning-av-rundevoll-barnehage-L1001336.jpg

-Åpning-av-rundevoll-barnehage-L1001359.jpg

-Åpning-av-rundevoll-barnehage-L1001388.jpg