I dag er kommunens publikumstjenester fordelt på mange avdelinger med varierende tilgjengelighet. Veiledningstorget skal være innbyggerne sitt første møte med kommunen, enten via sentralbordet som flyttes til Veiledningstorget, eller ved personlig oppmøte. Her skal vi yte veiledning til innbyggere, næringsliv og ansatte i kommunen, og eventuelt sette våre kollegaer og innbyggere i kontakt med rette vedkommende.

Velkommen!