I år var det 11 ansatte som kunne feire 25 år sammenhengende tjenestetid og 12 ansatte som kunne feire 40 års tjenestetid i Eigersund kommune.

I tillegg var det 30 ansatte som har sluttet i fast ansettelsesforhold etter minst 25 års tjenestetid. Av disse hadde hele 18 ansatte 40 års tjenestetid eller mer, 10  ansatte 30 års tjenestetid eller mer og to avsluttet med 25 år sammenhengende tjenestetid i kommunen.   

Elever fra kulturskolen bidro med flott kulturelt innslag. Etter et bedre måltid takket ordfører Odd Stangeland for betydningsfull og solid innsats gjennom mange år. Også rådmann Gro Anita Trøan takket jubilantene for alle de viktige oppgavene som var utført av de ansatte innenfor de ulike tjenesteområdene til beste for brukere og innbyggere.

Så var det tid for tildeling av gaver og blomster. Ordfører Odd Stangeland introduserte hver enkelt jubilant som fikk overrakt gavekort for 25- og 40-års tjenestetid. Ansatte som sluttet etter minimum 25 års tjenestetid i kommunen fikk tildelt Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke med diplom, samt sluttgave.

25 år sammenhengende tjenestetid

25-årsjubilanter

Foran fra venstre: Sigrund Berge Midbrød, rådmann Gro Anita Trøan, ordfører Odd Stangeland, Bente Oddane Gundersen og Sidsel-Beth Røtting Egeli

Bak fra venstre: Atle Bent Olsen, Tor Arne Nergård, Synnøve Thorstensen Klippenberg og Aina Svindland

Ikke til stede: Åse Øgreid Støier, Ann Jensen, Ingvild Christensen Karlsen og Mariann Samuelsen

40 år sammenhengende tjenestetid

40-års jublianter

Foran fra venstre: Carl Arthur Tønnessen, Patricia Margaret Berven, Liv Fremgaard, Siv Helen Undheim, Elsie Haugstad Olsen

Midten fra venstre: Ingunn Slettebø, rådmann Gro Anita Trøan, ordfører Odd Stangeland, Anne Brit Roaldsen, Lilly Hestnes Lorentzen, Gunn Sølvi Hadland

Bak fra venstre: Garmann Dybing, Anne Margrethe Herigstad

Astrid Hedvig Kongshavn var ikke til stede

KS hedersmerke

KS hedersmerke med diplom tildelt ved tjenesteslutt i 2019 etter minimum 25 år tjenestetid. Se bildet øverst i artikkelen.

Foran fra venstre: Layla Bjerke, Patricia Margaret Berven, Mona Ege, Bernt Ludvig Wetteland, Siv Helen Undheim, Turid Sirevåg, Karen Hadland Ueland

Midten fra venstre: Inger Marie Ollestad, Ingfrid Koldal, rådmann Gro Anita Trøan, ordfører Odd Stangeland , Annie Junker Nielsen, Inger Alice Dyrnes, Ann Brit Nomell, Synnøve Thorstensen Klippenberg, Marianne Odland

Bak fra venstre: Sidsel-Beth Røtting Egeli, Ingunn Slettebø, Ole Ravneberg, Anne Elisabeth Sandtveit, Signe Brit Barstad, Anna Egeland, Kurt Emil Knubedal, Grete Hafsø, Elsa Kathrine Gravdal.

Magni Sirnes Birkeland, Sigmund Birkeland og Anne Margrethe Herigstad var ikke til stede da bildet ble tatt

Ikke til stede: Marit Nygaard Andersen, Synnøve Svendsen, Randi Ueland og May Britt Veshovda