Dersom meklingen ikke gir noen løsning, vil det kunne settes i verk streik i kommunesektoren fra tidligst om morgenen fredag 24. mai.

Unio har meldt plassoppsigelser for 7047 ansatte fordelt på 21 kommuner og fylkeskommunene unntatt Oppland og Hedmark.  Eigersund kommune er ikke blant disse, og vil ikke bli berørt før en eventuell opptrapping dersom streik iverksettes.