• Sted: Egersund Arena
  • Tid: Tirsdag 22. november, kl 18.00 - 19.30

Lær hvordan du kan bidra til at barn og unge tar gode valg og utvikler gode holdninger. På samlingen, som er dialogbasert vises det film og du får konkrete tips og råd.

Siden starten i 2009 har over 800 skoler hatt besøk av Bruk Hue, over 226 000 elever og vel 46 000 foresatte har fått mer kunnskap om nettmobbing.

3 av 4 elever forteller at de står bedre rustet til å håndtere nettmobbing etter at Bruk Hue har vært på besøk.

9 av 10 foreldre sier at de har lært mer om hva man kan gjøre for å begrense nettmobbing blant ungdom og hvor man kan henvende seg for å få hjelp.

Relaterte lenker

Brukhuet-logoer.png