Arbeidene består i totalrenovering av hele det gamle lekeområdet. Det skal settes opp støyskjerming mot fylkesveien, installeres to forskjellige klatretårn samt huske og sandkasse, beplantning og klargjøring for fremtidig belysning. Arbeidene er tildelt Bertelsen & Garpestad, som skal stå for hoveddelen av arbeidene.

Prosjektet ble initiert av Sparebankstiftelsen, og uten deres bidrag hadde ikke prosjektet blitt iverksatt.