De frivillige har gjennom sin tilgjengelig sett et behov, og gjort noe medmenneskelig med det. De er til stede og gir beboerne tilbud om morgenbesøk, kaffe, bingo, trim, sommerfest, juletrefest og besøk ved sykehusinnleggelse.

Felles brukerutvalg gir tilgjengelighetsprisen 2019 til gruppen med de 14 damene som frivillig, og på en forbilledlig måte viser medmenneskelighet og tilstedeværelse. Prisen består av 20.000,- kroner og et diplom.

På diplomet står det at den tildeles Årstadtunets frivillige. Og det er Sigrunn Skadberg som på møtet mottar dette på vegne av alle damene.