Det har etter hvert blitt en tradisjon at rådmannen presenterer forslaget til budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2021  på denne måten. Nå når dokumentene også blir lagt ut på nett vil alle få mulighet til å se budsjettet samtidig. I tillegg til at en kan laste ned hele filene samlet her, vil en også kunne lese budsjettforslaget på biblioteket og i rådhusets fjerde etasje.

Videre saksgang er at politikerne går i gjennom forslaget, gjør eventuelle endringer i formannskapet og så vedtar et endelig budsjett i kommunestyrets møte i desember 2017. Formannskapets innstilling til kommunestyret vil for øvrig bli lagt ut til offentlig høring i perioden 30.11 - 16.12.2017.

Relaterte lenker

Filer for budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2021