Saksdokumentene til administrasjonsutvalgets møte 8. november 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i formannskapssalen med møtestart kl. 08:30.

Du finner alle dokumentene her.

Saksliste:

Sak nr.
Sakstittel
 
Avgjøres av kommunestyret:
011/11
Budsjett 2012 - økonomiplan 2012 - 2015
 
 
Avgjøres av utvalget:
012/11
Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 4.10.2011
013/11
Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 8.11.2011

 
Leif Erik Egaas utvalgsleder                         Irene Haydé Randen utvalgssekretær
                                                                                                         
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med
på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må
selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette
til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere
behandlinger av saken(e).
 
- Eventuelle forfall meldes til tlf. 489 98 285 til Irene Haydè Randen (telefon eller sms).
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen.
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker
å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket
og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene