Tid: 6. februar kl. 19.00- 21.30
Sted: Helleland

Skogbrukssjef, Hans Petter Tønnessen ønsker velkommen, og leder kvelden.

Juletredyrking

Randi Birkeland. Fra klargjøring av plantestedene til innhøsting 8-10 år senere. Randi Birkeland er en av de største produsentene i Sør-Rogaland, og vil ta oss igjennom livet til et juletre fra planting til hogst.

Planting og hogst

Ved fylkesskogmester Stein Bomo. Hvorfor skal vi plante gran her hvor det ikke er naturlig granskog? Hvor gammel må granskogen være før en velger å avvirke skogen. Hvorfor plante etter hogst?   Planting av klimaskog, og skogens betydning i binding av CO2.

 

Matservering. Her satser vi på Hjortegryte basert på lokal hjort. Utnyttelse av skogsvirke til energi v/ Fylkesskogmester Stein Bomo