Vinterlandbruksskulen ønsker å tilby programfagene

  • Gårdsdrift
  • Utmark og kulturlandskap

På Helleland skoleåret 2012-13. Meir info om programfaga på vår hjemmeside.

Krav til inntak

  • Minst 19 år
  • minst ½ år praksis i landbruket

Undervisninga startar omkring 25. august og skule året sluttar med eksamenar i mai/juni året etter. Søknadsskjema finner du på vlj.no. For meir informasjon, ta kontakt. med Vinterlandbruksskulen på Jæren. Særheim, Postvegen 213, 4353 Klepp, Telefon 51 79 94 00 og e-post post@vlj.no

Relaterte lenker