Generelt hadde beboere vært flinke til å klippe langs veien. Der hvor det fortsatt var et forbedringspotensial ble det lagt et informasjonsark i postkassene. Som et tips til de som har hekker veldig nært veien, disse bør klippes slik at de som et minimum er 20-30cm innenfor eiendommen. På den måten vil de ikke vokse seg ut i veibanen allerede første uken i løpet av våren. En ser dette på veldig mange eiendommer, hvor hekken er veldig jevnt klippet med veien, men så går det svært kort tid før den på nytt begynner å henge langt ut over fortau/kjørebane.

Etter at Dalane Tidende rettet fokus mot temaet har kommunen mottatt en del hendelser på vegetasjon som vokser ut i veien flere steder i byen. Flere av plassene er kommunen selv ansvarlige for klipping, og vi jobber fortløpende med å utbedre forholdene. Der hvor vi ellers har fått tips vil huseier få en notis i postkassen, hvor en ber om at vegetasjonen klippes/fjernes snarest.

Kampanjen mot vegetasjon langs veier gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen, og det er derfor deres logo står på brosjyre som er lagt i postkassene. Dagens krav til friskt i avkjørsler og kryss er mye strengere enn når mange området ble bygget. For å bedre sikkerheten er det derfor ofte nødvendig å beskjære eller fjerne deler av vegetasjonen som står nærmest kryssområder. Gode siktforhold bedrer sikkerheten for alle trafikanter, og spesielt små barn får en mye tryggere skolevei.

Dersom det er spørsmål om klipping langs veier kan en ta kontakt med Espen Hyggen på seksjon vei og utemiljø.