Med godt tilrettelagt hjemmemiljø, vil du lenger mestre dagene i eget hjem og kjenne trygghet til å mestre hverdagen. Samtidig som du kan vi forhindre forvirring og stress.

Gode rutiner, kan gjøre dagene lettere

Ha det ryddig

 • Ryddige omgivelser gjør det lettere å finne ting.
 • Anbefaler å legge gjenstander som nøkler, mobiler og lignende på faste plasser.

Sjekk syn og belysning

 • Når vi blir eldre trenger vi mer lys enn tidligere. Godt lys kan kan bidra til å fortsette med aktiviteter du liker.
 • Godt lys kan forhindre fall og ulykker
 • Dagslys fra vinduet gjør at du kan følge med på døgnrytmen, været og årstiden.
 • Vurder behov for nattlys.
 • Vurder om du kan ha nytte av sensorer i noen rom.
 • Har du behov for briller? Sjekk jevnlig at de er rene og har rett styrke.

Ha trygge omgivelser

 • Kontroller røykvarsler og brannslukkingsutstyr
 • Sjekk at du har tidsur på elektronisk utstyr. Samt komfyrvakt
 • Vurder sammen med kommunen om du trenger trygghetsalarm
 • Bytt stearinlys med elektriske lys.
 • Vurder behov for støttehåndtak, gelender, sklisikring og lignende.

Bruk velferdsteknologi

Velferdsteknologi har til hensikt å gi bedre livskvalitet, trygghet, sikkerhet og gjøre dette letter å klare seg selv lenger. Dette kan være produkter og teknologi som kan hjelpe deg å holde orden på:
-tiden

 • å huske avtaler
 • mestre daglige oppgaver
 • å opprettholde kontakt med dine nærmeste

Velferdsteknologi kan være viktig hjelp og støtte så du kan fortsette med aktiviteter og gjøremål så lenge som mulig. GPS(lokaliseringsteknologi) kan for eksempel være en trygghet så du kan fortsette å gå tur på egen hånd.

Ta kontakt

Ta en prat med kontaktpersoner i kommunen for demens , eller ergoterapitjenesten for å få hjelp med hjelpemidler og tilrettelegging.

Relaterte lenker