Alle inntekter går til kjekke opplevelser og aktiviteter for brukerne ved aktivitetssenteret. Kom gjerne innom å ta en kikk.

Hvem er aktivitetssenteret?

Tilbudet rettet mot personer som ikke deltar i eller som er pensjonert fra vernet bedrift. Vi tar utgangspunkt i positiv atferdsstøtte som verdigrunnlag og rammeverk. Alle brukere har egne timeplaner tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Vi er opptatt av å utnytte brukerens ressurser, legge til rette for aktivisering og sansestimulering.