I forkant av kommunestyremøtet 1. februar hadde generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud, en orientering om deres arbeid. Eriksrud forklarte at deres arbeid er å redusere negative konsekvenser av alkoholbruk i samfunnet. Vårt samarbeidet innebærer tilgang på Av-og-til sin faglige kompetanse og materiell til kampanjer.

- Dette vil bidra til at Eigersund kommune blir et enda bedre sted å bo, sa ordfører Odd Stangeland etter Eriksruds orientering.

 

For høyt alkoholforbruk skader ikke bare den som drikker, men også de rundt. Av-og-til samarbeider med kommuner over hele landet ved å snakke med folk om konsekvenser med alkoholbruk. Målet er ikke å slutte, men å ha et bevisst forhold til sitt alkoholforbruk – alkovett.

Av-og-til jobber for å motivere og engasjere til alkoholvaner som reduserer de negative følgene av alkoholforbruk i samfunnet og som gjør hverdagen tryggere for alle.

 

Gjennom året har Av-og-til ulike kampanjer som retter seg mot ulike målgrupper og livsfaser. Dette er blant annet innen temaer som båt- og badeliv, graviditet, idrett, samvær med barn og unge og arbeidsliv. I Eigersund ønsker vi å ha et fokus på barn, unge og eldre i starten, og vil lage handlingsplan og mål for dette arbeidet.

Den enkelte arbeidsgiver, deriblant Eigersund kommune, har et helseansvar for de ansatte. Samarbeidet med Av-og-til gir oss anledning til å skape en konstruktiv og god dialog med ansatte om alkovett. Fra før har vi AKAN for forebygging og håndtering av risikofylt rusmiddelbruk. Av-og-til retter seg mot alle, for en generell bevissthet. Vi kjenner ikke historien til alle rundt oss.

Vi ser frem til et lærerikt, konstruktivt og viktig samarbeid!