Regjeringen har som kjent besluttet at barnehagene kan åpne fra 20. april, men at åpningen kan utsettes ut i fra lokale forhold til 27. april. I dialog med alle de involverte barnehagene og etter faglige råd og innspill, vil alle barnehagene i kommunen åpne onsdag 22. april 2020.

Det er for å sikre forutsigbarhet at det er tid nok til å utarbeide praktiske tiltak og opplæring av ansatte mm, at åpningen er utsatt til 22.4.

Det er mange rutiner og tiltak som må på plass, for eksempel

  • avlevering og henting av barn,
  • renhold,
  • generelle smittevernstiltak,
  • ivaretakelse av barn, foreldre/foresatt, ansatte som er i risikogruppe, og/eller har personer i sin egen husstand som er i risikogruppen,
  • håndtering av mistanke om eller konstaterte tilfeller av smitte,

Den statlige veilederen som er grunnlaget for både rutiner og tiltak, er bebudet å komme senest torsdag 16.4. Når tiltak og rutiner er på plass, må det også gjennomføres opplæring av ansatte, noe som i seg selv er langt mer ressurskrevende da det ikke er mulig å samle alle ansatte til felles opplæring.

Det viktigste for alle barnehagene er å sikre at det blir en trygg, forsvarlig og kontrollert åpning og drift i disse spesielle tider.

Når vi har mer informasjon om de ulike tiltake, både felles tiltak og for den enkelte barnehage, vil det bli informert fortløpende.


Oppdatert: 15.4.2020, kl 17:25

Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut veilederen, Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020, på sine nettsider. Last ned veilederen som pdf.