Formannskapets innstilling i budsjett og økonomiplan legges med dette ut for offentlig ettersyn iht. Kommunelovens §45.3

Formannskapet har behandlet forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019. Formannskapet innstiller til Kommunestyret, som behandler budsjett og økonomiplan i sitt møte 14.12.2015. Iht. Kommunelovens §45.3 skal formannskapets innstilling til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig (offentlig) ettersyn i minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret.

For Eigersund kommune sin del legges følgende dokument ut til offentlig ettersyn:

  1. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2016 – 2019
  2. Rådmannens forslag til endring av sitt opprinnelige forslag.
  3. Fellesforslag fra AP, H, FrP og SP til budsjett og økonomiplan for perioden 2016 – 2019
  4. Forslag fra KrF til budsjett og økonomiplan for perioden 2016 – 2019
  5. Innstilling fra Formannskapet til budsjett og økonomiplan for perioden 2016 – 2019

Relaterte dokumenter