Det kommunale veinettet er inndelt i roder, og kommunen brøyter selv en del av disse rodene. Gjennom denne konkurransen har du mulighet til å gi tilbud på en eller flere roder (til sammen 9 roder). Hver rode er beskrevet i vedleggene under den enkelte delkontrakt i Mercell. Det vil bli tildelt en kontrakt pr. rode.

Hvis en leverandør ønsker å inngi tilbud på flere av delkontraktene, må de i Mercell inngi tilbud på hver av de aktuelle delkontraktene. Ønsker en for eksempel å gi tilbud på 3 delkontrakter, skal det inngis 3 separate tilbud.

Kunngjøringsdetaljer finner en på nettsiden for Mercell. Det er viktig at leverandører leser nøye gjennom disse før innlevering av tilbud.

Tilbud kan kun leveres via Mercell og må leveres innen frist som er angitt der. Det vil ikke være anledning til å levere tilbud etter denne fristen og det anbefales derfor at tilbud leveres i god tid før fristen, blant annet med tanke på at det kan oppstå tekniske problemer ved innlevering.

Relaterte lenker