Eigersund kommune har en gammel pumpestasjon for spillvann ved Kirken i Egersund som skal erstattes av en ny. I tillegg har vi mye gammelt ledningsnett i de nærliggende gatene som skal saneres.

Etter at vann og avløp er ferdig med arbeidet sitt, skal veinettet rustes opp etter den godkjente gatebruksplanen for kommunen.

Vi vil gjøre alt vi kan for å holde mest mulig av trafikken gående, men veien vil bli stengt i perioder. Omkjøring vil bli skiltet.

Anleggsområde Torget.png