I likhet med vurderingene fra sentrale myndigheter, er også våre vurderinger at bemanningssituasjonen fremover vil bli enda mer presset, selv om vi selvfølgelig håper at alle tiltakene som nå er iverksatt vil få god effekt.

Situasjonen i samfunnet har bla ført til at vi også har måttet innføre rødt nivå i skolene, sende elever på hjemmeundervisning, redusere åpningstidene i barnehagen. Også for helse- og omsorgsavdelingen får situasjonen naturlig nok konsekvenser. Den anstrengte bemanningssituasjon kan i enkelte tilfeller føre til at vi også i helse- og omsorg vil måtte prioritere annerledes enn om det hadde vært en normal driftssituasjon med full bemanning. Dette rett og slett fordi det kan oppstå situasjoner der vi ikke har nok folk tilgjengelig i perioder i de ulike enhetene som for eksempel hjemmetjenestene, sykehjemsavdelingene, og andre steder med heldøgnsomsorg.

I praksis kan det føre til at det i en periode kan bli nødvendig å justere og redusere tjenestetilbudet noe for enkelte bruker. Dette vil alltid bli gjort en individuell faglig vurdering i det enkelte tilfelle.

Både de det gjelder, og deres pårørende kan være trygge på at nødvendig helsehjelp alltid vil bli ivaretatt.

Vi ber om forståelse for dette i en svært vanskelig situasjon for oss alle.