Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Arbeid i Langevannsveien

T Holand Maskin AS har på vegne av Eigersund kommune startet med flytting av ledningsnett og bygging av ny gang- og sykkelvei i Langevannsveien ved Lagård bo- og servicesenter. Dette er rekkefølgekrav før videre utbygging av sjukehustomta, nord for parkeringsplassen, kan starte. Arbeidet vil på gå til oktober/november. I høst starter også bygging av nytt aktivitetssenter på tomta.

Oppstart graving Langevannsveien

Oppstart graving Langevannsveien

Publisert