Etter ferien skal det videre graves fra rundkjøringen og ett stykke opp i nedre del av Sandbakkveien. Arbeidet som skal foregå her, er å skifte ut en eldre hovedvannledning som vi har hatt lekkasje på. Her skal vi også gjøre utbedringer på det lokale vannledningsnettet.

Kart over Sandbakkveien

I tillegg skal vi etter at vi er ferdige i nedre del, skifte ut ledningsnett i Midtre del av Sandbakkveien. Her har vi hatt mange lekkasjer de siste årene på grunn av en eldre vannledning. På dette strekket skal vi også skifte ut spillvann og overvann.

Kart over Øvre Sandbakkveien

Vi beklager ulempene vi forårsaker for beboere i området i forbindelse med anleggsarbeidet.