Det skal deretter settes ny kantstein og bygges nytt fortau langs innsiden av veien. Veien er fortsatt stengt for gjennomkjøring, og arbeidene vil redusere adkomsten til boligene. Når grøften krysser avkjørsler vil det bli redusert adkomst til de aktuelle eiendommene mens arbeidene pågår.

Det planlegges også å bytte ut muren langs nedre del av Motala. Her venter kommunen på tilbud på oppdraget, og målet er å komme i gang med jobben i løpet av oktober. Nærmere informasjon om oppstart og varighet på arbeidene vil komme på et senere tidspunkt. Det planlegges å bygge ny mur på samme sted som eksisterende, men med høyde nok over veien til å kunne sikre kjøretøy for utforkjøring. Mens arbeidene med ny mur pågår vil det være svært redusert veibredde forbi anleggsområdet. Veien vil derfor forbli stengt en god periode enda fremover.

Vei og Utemiljø beklager ulempene dette medfører for alle naboer og brukere av veien.