Saksdokumentene til arbeidsmiljøutvalgets møte 14. mars 2011 er nå lagt ut på nettet. Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl.14.00. Du finner saksdokumentene her.

 

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

L

 

001/11

Avgjøres av utvalget:

Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte 08.11.10

 

002/11

Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte 14.03.11

L

enkelte saker

003/11

Spørsmål/orienteringer i arbeidsmiljøutvalgets møte 14.03.11

 

004/11

Organisering av arbeidsmiljøutvalget i Eigersund kommune

L

 

Egersund, 4. februar 2011

 

Kristin B. Haugeland, utvalgsleder                                Randi S. Haugstad, utvalgsekretær

 

 

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

 

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24/489 98 284 til Randi Haugstad

 

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

            - Ingen

 

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

 

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje