I hovedsak er midlene nyttet til asfaltering, men også til utskifting av dårlige sandfangkummer og mindre oppgraderinger.  

I 2013 laget seksjon vei og utemiljø for asfaltering av kommunale veier. Frem til nå har vi stort sett klart å følge planen, men vi ser at vi for 2015 har behov for en revidering. Flere strekninger som var planlagt lengre frem i tid er nå så dårlig at vi må skyve de frem på planen. Vi har derfor utarbeidet en revidert liste for 2015. Planen er veiledende, og det kan bli fortløpende endringer.

Hele eller deler av gatene/veiene som er planlagt asfaltert i år er:

  • Langevannsveien, fra Beverveien til Rådyrveien
  • Varbergveien, fra politistasjonen til Kjærlighetsstien
  • Kjærlighetsstien
  • Nyåsveien
  • Skøyteveien, kun delstrekk ved arbeidskirken
  • Sandbakkveien, fra kryss med Nedre Sandbakkveien til p-plass vannbassengan
  • Lindøyveien, fra EKB til Fonn
  • Nyvollsveien
  • Tengsveien