Entreprenøren får åpnet opp veien igjen på fredag ettermiddag, og det vil dermed være mulig å kjøre til og fra eiendommer som før. Siste asfaltlag kommer på plass til våren. Fortauene vil også bli ferdig asfaltert, sammen med parkeringslommer.

Det vil i tiden frem til jul, samt noen uker på nyåret bli gjennomført arbeider med støping av nytt landkar til bro over til Granholmen. Så snart dette arbeidet er ferdig, og været tillater det, vil veibane og fortau bli helt ferdig med siste lag asfalt, samt andre detaljer.