Ulike typer alarmer blir sendt direkte til den nærmeste ansattes mobil, noe som gir rask responstid og økt pasientsikkerhet.

Løsningen har en direkte integrasjon til kommunens pasientjournalsystem, noe som medfører at viktig pasientinformasjon er tilgjengelig på den ansattes mobiltelefon.

pasientbehandling