Statens kartverk har reist navnesak for noen stedsnavn i Eigersund kommune. Saken er tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Saken gjelder stedsnavn angitt i tabellen her.

Nr. Navn Objekt Merknader
61760 Støene / Støen / Støi Strand i sjø  
108248 Støen Adressenavn Kommunen er vedtaksmyndighet
1078434 Leidlandstoppen / Nyåsknuten / Nyåstoppen Topp  
403990 Leidlandslega Vik i sjø Er 403990 og 585549 samme sted? Hva er dette navn på?
585549 Legå / Lega Annen terrengdetalj Er 403990 og 585549 samme sted? Hva er dette navn på?
525954 Leidlandsknuten Ås Er 525954 og 828535 ulike navn på samme sted?
828535 Orrafjellet Fjell Er 525954 og 828535 ulike navn på samme sted?
344786 Bjørnsberget / Bjønnsberget Berg  
587778 Bjønnsbergtunnelen / Bjørnsbergtunnelen Tunnel Rogaland fylkeskommune er vedtaksmyndighet
298547 Brønneset / Brynneset Nes i sjø  
103104 Brynnesodden Nes i sjø  
1082428 Haramyrknuten Topp  
303777 Kagnuden / Kaknuten / Kaknuden Haug  
182762 Nedre Kagnuden / Nedre Kaknuten Haug  
585929 Kaknutmyra Myr  
182743 Langtjørna / Langtjørni / Langtjørnane Gruppe av tjern  
648576 Øystra Langtjørn / Langtjørna Tjern  
707566 Nordra Langtjørn / Nordre Langtjørn / Legetjørna Tjern  
463504 Legen / Lega Annen terrengdetalj  
403483 Legebekken Bekk  
847681 Nålaugtjørna / Nølaugtjørna Tjern  
61986 Odden Bruk 24/1 Står med navnet Lædre i matrikkelen
989667 Oddehølen Høl  
989709 Stigshaugen Haug  
977018 Tangen / Tångjen Nes i sjø  
364830 Tedoratjørnan / Tedoratjørnane / Teodoratjørna Gruppe av tjern  
585292 Nedre Teodoratjørna Tjern  
1076996 Øvre Teodoratjørna Tjern  
83125 Ulvhus / Ulhus Heller Ligger i Hå kommune
486141 Ulhustjørni / Ulhustjørnane Gruppe av tjern Ligger også i Hå kommune
1076907 Øvra Ulvhustjørn Tjern Ligger også i Hå kommune
1076906 Nedra Ulvhustjørn Tjern  

Lokal høring

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, og for å innhente og samordne lokale høringsuttalelser.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Har du innspill til skrivemåten av ett eller flere av navnene, ber vi om tilbakemelding til Eigersund kommune innen 4. februar. Innspill kan sendes Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no.

Videre saksgang

Kommunen oversender de lokale høringsuttalelsene til Språkrådet. Språkrådet vil gi en tilråding til Kartverket som gjør det endelige vedtaket.

Relaterte dokumenter