Hvordan levere måling på SMS

MåleravlesingDu vil først motta en informasjons-SMS. For å melde inn målerstanden, besvarer du samme SMS som du mottok.

Du svarer enkelt med å skrive inn målerstanden, for eksempel "30030". Husk at ingen tall bak komma skal være med. Skriver du noe annet, for eksempel adresse, dato eller navn, vil avlesningen ikke bli godtatt av programmet som tar i mot avlesningene. Hvis du skriver feil, kan du sende inn melding på nytt med rett målerstand. Det er siste avlesning som er gjeldende for avregning.

Etter sendt melding vil du motta bekreftelse på din melding, med forbruk siden siste avlesning. Hvis du får tilbakemelding om feil ved avlesning, kan du sende melding på nytt med riktig informasjon.

Når du leser av måleren

  • Ikke ta med røde tall.
  • Ikke ta med tall bak komma
  • Ingen bokstaver i meldingen
  • For vannmåler vist her, er korrekt rapportert målerstand 2

Internettavlesning

Gå inn på leseav.no, angi 6-tegns registreringskoden som finnes på avlesningskortet for å knytte registreringen til rett måler.

Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall etter komma eller røde tall skal ikke tas med. Kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter.

Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.

Svarslipp for avlesning

Fyll inn avlest målerstand i feltene. Ikke ta med tall etter komma eller røde tall.

Ferdig utyllt avlesningskort returneres til Eigersund kommune.

Dersom du ikke mottok SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette neste gang, kan du registrere ditt mobiltelefonnummer for å motta varsel via SMS på leseav.no.

For bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på nettstedet varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler. Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller eventuelt det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på leseav.no.