Kurset er en del av Helsedirektoratets satsing for å sikre trygg forvaltning og skjenking av alkoholholdig drikke. Vi anbefaler skjenkestedene å sende alle som er tilstede under skjenking (både bar-, serverings- og renholdspersonale) på fysisk kurs. Fordelen med å delta på fysisk kurs er muligheten for drøftning av problemstillinger med andre i bransjen, kommunen og skjenkekontrollen, samt den gode dialogen en får når en møtes. 

Kommunen arrangerer gratis kurs en mandagskveld i slutten av vinteren 2024 (foreløpig dato er siste mandag i februar). Alle som registrerer seg nedenfor vil få mail når dato og påmeldingsskjema er på plass. 

Alkoholpolitiske retnignslinjer i Eigersund sier ikke noe om at skjenkestedet må gjennomføre fysisk kurs og administrasjonen har derfor sagt at skjenkestedene kan benytte Helsedirektoratets e-lærings opplegg istedet/for de som ikke får deltatt fysisk. Kurset vil gi deg kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering som kan være nyttig for alle som jobber i utelivsbransjen. Mer om helsedirektoratets e-læring her: https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/client/default.aspx?CAID=331399 

Dersom du har spørsmål rundt det digitale kurset og innholdet i dette finner du svar på det på helsedirektoratets sider.

Registrering for å få informasjon om påmelding til fysisk kurs gjøres i formularet nedenfor.