Sentralt i avtalen er at Sparebank 1 SR-Bank under den gjeldende entreprisegaranti skal betale Eigersund kommune et beløp på rett over kr. 3,8 millioner. Sparebank 1 SR-Bank er en avtalepartner fordi Kvia Entreprenør hadde en bankgaranti hos dem.

Avtalen innebærer også at anken til lagmannsretten som Kvia Entreprenør hadde inngitt før konkursen, blir trukket. Tingrettens dom, der kommunen ble tilkjent ca. kr. 5,6 mill.  pluss forsinkelsesrente frem til betaling skjer, vil da bli rettskraftig.

Som i alle slike saker, kan vi ikke utelukke at kommunen kunne oppnådd en større utbetaling fra garantisten (banken) om man hadde valgt å fortsette pågangen overfor banken. Samtidig er det en rekke hensyn som gjør at kommunen valgte å inngå avtalen. Dette er ikke bare momenter av rettslig art, men også flere andre forhold som f.eks økonomi og kapasitet i administrasjonen. Det er ingen tvil om at det i seg selv er meget arbeidskrevende for kommunens egen organisasjon å stå i en tvistesak av denne type over lang tid.

Etter anbefaling fra kommunedirektøren valgte formannskapet derfor, etter en grundig saksbehandling, å inngå avtalen slik den forelå. Formannskapets vedtak var enstemmig.

Avtalen innebærer at det i ukene som kommer skal gjøres enkelte avtaleteknisk arbeidsoperasjoner, men nå som avtalen er godkjent har vi all grunn til å tro at avtalen vil være en endelig avklaring for pågående tvistene som kommunen har vært involvert rundt byggingen av Nye Eigerøy Skole.

Vi ser nå frem til å kunne prioritere andre oppgaver i tiden fremover, herunder avslutte prosjektet Eigerøy skole som har dratt ut i tid på grunn av konkursen i Kvia Entreprenør.

Avslutningsvis må det nevnes at vi er meget fornøyde med nye Eigerøy skole. Det har blitt en flott og fremtidsrettet skole der vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra både elever, foresatt og ansatte.

Avtaleteksten er offentlig og du kan lese Avtale mellom Eigersund kommune, Kvia Entreprenørs konkursbo, og Sparebank 1 SR-Bank her.