- Dersom vi ikke får en svært nedbørsfattig høst, er det liten fare for strømkrise i vinteren som kommer. De svenske kjernekraftverkene har også en langt høyere produksjon enn i fjor,sier konserndirektør energi Ole Gabrielsen i Lyse.

Fyllingsgraden er nesten 15 prosentpoeng over hva den var i fjor på samme tid. Tidlig i vår ble kraftsituasjonen beskrevet som ”anstrengt” og i Sørvest- Norge var fyllingsgraden på det laveste helt ned på 15,4 prosent. En slik situasjon ser det ut for at vi unngår neste vår.

Hittil i år har nedbørenergien i Norge vært litt under 87 TWh som er nesten 40 prosentmer enn normalt. Sørvest-Norge har en lavere fyllingsgrad enn andre deler av Norge.

-I Sørvest-Norge er det store flerårsmagasin som fortsatt ikke er blitt normalisert og som trekker fyllingsgraden ned.