Lørdag 3. september var det saueskilling på Kvæven. Dette er sauer og lam fra Suleskardheia. Nils Fjellanger og kona Mildrid Fjellanger, Dag Egaas og Steinar Nordvoll sorterte ut sauer og lam for Bakkebø gård blant ca. 5000 andre sauer og lam. Ca. 160 sau og lam ble funnet.

Det mangler ca. 50 dyr, men det er helt normalt at ikke alle blir funnet etter første sanking. Noen kan også havne hos feil eiere. Det foregår nå ettersanking av dyr i heia.

Nils fjellanger regner med at de fleste dyr er på plass i løpet av en uke eller to. Han regner med flere henteturer til Sirdal de nærmeste dagene og ukene. Sau og lam som skal slaktes, hentes av Nortura fredag 9 / 9. Etter sortering til slakt, vil Bakkebø gård sitte igjen med om lag 50 voksne sau og 30 lam. Dette er dyr som skal avhendes ved salg.

Denne uka kommer potensielle kjøpere for å ta ut de dyr de ønsker å kjøpe. Vi regner med at kjøpsrunden er avsluttet innen utgangen av uke 38. Dyra hentes mest sannsynlig av kjøperne i uke 37 / 38. Det vi ikke får solgt sendes til slakt i løpet av september. I oktober vil det da sannsynligvis ikke være dyr igjen på bruket.

Bakkebø-gård-sauesanking

Bakkebø-gård-sauesanking

Bakkebø-gård-sauesanking