Dette var en svært vemodig dag for Nils Fjellanger som har arbeidet i nesten 40 år på Bakkebø gård. Nils Fjellanger har sin siste arbeidsdag 1. november. All mark vil bli leid bort i neste sesong.

Bakkebø gård

B

Bakkebø gård