Forbudet gjelder bråtebrenning, flatebrenning og bålbrenning i naturen.

I tillegg gelder bålforbudet 15.april til 15. september.