Maskinparken til Bakkebø Gård er avhendet og det av utstyr som ikke kommunen selv kunne bruke, ble solgt på auksjon.

Melkekvoten er også solgt, og siste melkehenting ble foretatt av Tine om morgenen på auksjonsdagen.

I begynnelsen av september kommer sau og lam ned fra heieabeite i Sirdal, og etter et kort opphold på gode beiter på Bakkebø vil det meste av besetningen av småfe bli levert til slakt. resten vil bli solgt som livdyr.

Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal er i gang med en prosess for å leie ut arealene på gården. Dette vil bli sluttført i begynnelsen av september.