Skolene utfordrer også rådmannen med spørsmål de gjerne vil ha svar på. Totalt møter 27 elever fra skolene og de disponerer kr 50.000 som skal fordeles på møtet.

Barn og unges kommunestyre, forkortet BUK, er et kommunalt organ som har blitt innført i flere norske kommuner. Formålet er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter og representantene er hentet fra kommunens skoler. På møtene behandles søknader om penger til alt fra huskestativ, skateramper, fotoutstyr og musikkinstrumenter.

Møtet er åpent for alle interesserte.