Saksdokumentene er delt opp i B- og C- saker hvor B-sakene er innspill fra skolene hva de 50.000 kronene som er bevilget skal brukes til. Hver skole har kommet med sine forslag og summerer en alle disse kommer en opp i over 65.000. Dermed er det utsikter for at det blir en spennende debatt i forkant av avstemningene. Det må prioriteres og allianser må inngås, ikke ulikt det virkelige politiske systemet. Om det blir Lagård ungdomsskole som får penger til to vanndispensere eller Hellvik skole som får nye komfyrer vil vise seg på mandag.

C-sakene viser en oversikt over hva Barn og unges kommunestyre ønsker å sende videre til det folkevalgte kommunestyret i Eigersund. Også her har elevene vist kreativitet og sakene som vil bli diskutert er blant annet en undergang ved Helleland sentrum, auditorium på Hellvik skole og skøytehall i kommunen. Sakene som får flertall blir sendt videre til kommunestyret i Eigersund.

Barn og unges kommunestyre (forkortet BUK) er et kommunalt organ som er blitt innført i flere norske kommuner. Formålet er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Representantene er i Eigersund hentet fra ungdomsskolene. Det er kommunestyret som har vedtatt å opprette BUK og det er i år bevilget 50.000 kroner som barn- og unges kommunestyre kan viderefordele.

Bildet er fra BUK et tidligere år.

Relaterte dokumenter

Saksdokumenter - Barn og unges kommunestyre - 31. mars 2014.pdf