Temaene for sakene som elevene på forhånd har levert inn spenner bredt. Det går i alt fra gocartbane og isbane til trafikksikring og uniformer på skolene.

Barn og unges kommunestyre, gjerne forkortet BUK, er et kommunalt organ som er blitt innført i flere norske kommuner. Formålet er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Det er kommunestyret som kan vedta å opprette et BUK, og kommunens kommunestyre bevilger ofte et pengebeløp som BUK selv for fordele videre.

Saksdokumenter

Bildet er fra BUK 2017.