Representantene var valgt fra elevrådene og hver skole stilte med tre stemmeberettige pluss en vara. Ordfører Leif Erik Egaas styrte møtet. Første del var satt av til B-sakene hvor en skulle fordele 50.000 kroner på de innkomne forslag. Her måtte hver skole forsvare sine forslag, allianser måtte inngås og kompromisser bli diskutert.

Barn-og-unges-kommunestyre-2014-taler.jpgEtter forslag fra elevene fikk Husabø ungdomsskole mindre midler til Ipader en de ønsket. Kutt ble det også for Husabø barneskole som kun fikk en fargeskriver og ikke to, og Hellvik skole som foreslo fire nye komfyrer til skolekjøkkenet av den nette sum av 18.000 kroner. De fikk bevilget 6000,-. På ekte politikervis ble det overskridelser allerede på første sak. 200 kroner mer en det som var bevilget ble brukt, noe ordføreren sa var greit.

Barn- og unges kommunestyre blir holdt hvert år og rammene rundt er de samme som for det vanlige kommunestyret. På denne måten får kommunen og det politiske miljøet innspill fra ungdommen samtidig som deltakerne får en fin innføring i politikk og politisk. Møtet ble holdt på Egersund Arena i Evangeliehuset. I pausen ble det servert Taco.

Barn-og-unges-kommunestyre-2014-taler2.jpg

Barn-og-unges-kommunestyre-ordfører-2014.jpg

Barn-og-unges-kommunestyre-2014.jpg