En kommunal ressursgruppe har utarbeidet retningslinjene, og de er godkjent av kommunalsjefen for helse og omsorg.

Hensikten med retningslinjene er å klargjøre framgangsmåte og ansvarsfordeling for personell som er i kontakt med alvorlige syke foreldre og foresatte. Det gjelder både rus, psykiatrisk sykdom eller alvorlig og langvarig somatisk sykdom. Hensikten er å ivareta informasjons- og oppfølgingsbehovet som barn har. Statlig påbud om helsepersonells ansvar for dette kom i 2010.

-I praksis er det viktig å sikre at etatene snakker sammen. Vi må unngå at kommunen glipper når det gjelder oppfølging av barn, fordi man tror at "andre" har tatt ansvaret. Vi må sikre at barn blir sett, og det nødvendige informasjons og oppfølgingsarbeidet blir gjort, sier Else Beth Bårdsen.

Relaterte lenker

Les hele artikkelen på Parorendesenteret.no.